Tuulivoima on kannattava maaseutuelinkeino

Me Ethassa puhumme mielellämme tuulitaloudesta – uudesta ja kannattavasta maaseudun elinkeinosta. Vuokraamalla metsänsä tuulipuiston käyttöön maanomistaja voi ansaita saman verran tai jopa enemmän kuin harrastamalla perinteistä metsätaloutta.

Olemme luoneet ainutlaatuisen tuulivoimaprojektien yhteistyömallin, jonka toteutamme yhdessä maanomistajien kanssa. Malli hyödyttää molempia osapuolia. Lisäksi maanomistaja voi itse valita, millä riskitasolla hän haluaa projektin toteuttaa. Ethan sisaryhtiö Tuulikarhu voi myös tarvittaessa järjestää pääomaa puiston tuoteuttamiseksi.

Mitä enemmän maanomistaja haluaa osallistua kehittämisprojektin rahoittamiseen, sitä suuremman osuuden hän saa hyödyistä.

Soveltuuko metsäni tuulivoimalle?

Jotta tuulipuistoa on kannattavaa alkaa suunnitella, tiettyjen ehtojen tulee täyttyä. Näin varmistetaan, että paikka varmasti soveltuu tuulipuiston rakentamiselle.

  • Lähimmän asutuksen pitää olla riittävän kaukana tulevasta tuulipuistosta. Tarkka etäisyys on aina tapauskohtainen ja riippuu muun muassa maastosta.
  • Rakentamattoman maa-alueen pitää olla vähintään 600 hehtaarin kokoinen, ja kaikkien maanomistajien tulisi suhtautua positiivisesti tulevaan tuulipuistoon.
  • Lähimmän korkeajännitelinjan tulee olla 5–20 kilometrin päässä, jotta tuulipuisto pystytään tehokkaasti kytkemään sähköverkkoon.

Mikäli yllä olevat ehdot täyttyvät, tuulipuistohankkeella on taloudelliset edellytykset onnistumiseen ja hanketta voidaan alkaa selvittää tarkemmin.

Ota mielellään yhteyttä meihin, mikäli sinulla on ajatus sopivasta maa-alueesta.

Tuulipuistohankkeen eri vaiheet

Kun projektialueen on todettu täyttävän ehdot, voidaan projektia viedä eteenpäin. Tuulipuistohankkeessa on tyypillisesti seuraavat vaiheet:

  1. Alustava kartoitus. Tämä kartoitus on maanomistajalle ilmainen. Sen tavoite on yleisellä tasolla selvittää, kannattaako hanketta viedä eteenpäin.
  2. Esiselvitys. Jos alustavan kartoituksen tulos on positiivinen, on aika siirtyä esiselvitysvaiheeseen, jolloin tehdään tarkat kartat ja tietokantapohjaiset selvitykset.
  3. Lupaprosessi. Jos kaikki osapuolet uskovat, että tuulipuisto on rakennettavissa vastuullisella ja kannattavalla tavalla, edetään seuraavaksi lupaprosessiin. Tämä vaihe kestää tyypillisesti 2–3 vuotta ja sisältää paljon viestintää eri osapuolten välillä. Mitä osaavammin lupaprosessi ja suunnitelmat on toteutettu, sitä vähemmän vastustusta hanke yleensä herättää ja sitä todennäköisemmin se ei aiheuta pitkää valitusprosessia.
  4. Rakennusvalmis hanke. Lupaprosessin päätöksenä saadaan rakennusvalmis hanke, joka on valmis toteutettavaksi rahoituskierroksen jälkeen.

Riskitason ja roolin valinta tuulivoimaprojektissa

Maanomistaja voi osallistua tuulivoimaprojektiin suurin piirtein kolmella eri tavalla.

  1. Jos maanomistaja ei itse halua laittaa rahaa tai aikaa projektiin, voi hän toimia lähinnä projektin ideoijana ja saada puistosta vuokratuottoa rakentamisen jälkeen.
  2. Maanomistaja voi myös olla isommassa roolissa ja osallistua hankkeeseen aktiivisemmin, muun muassa viestimällä paikallisten sidosryhmien kanssa. Kun Ethan tuuliosaaminen yhdistetään maanomistajan paikallistuntemukseen ja kontakteihin, projektia voidaan hoitaa tehokkaasti kaikki sidosryhmät huomioiden. Tällöin maanomistaja ansaitsee palkkionsa tehdystä työstä projektin realisoituessa.
  3. Maanomistaja voi halutessaan olla mukana projektissa myös aktiivisena kehittäjänä – mitä isommalla prosenttiosuudella maanomistaja haluaa osallistua projektin rahoittamiseen, sitä suuremman osuuden hän saa, kun projekti siirtyy eteenpäin tuulipuiston rakentajalle.