shutterstock_1694616070

Etha Wind auttaa Suomen aurinkoenergia-alaa kasvamaan

Viime syksynä Etha Wind alkoi tarjoamaan konsultointipalveluja myös aurinkovoiman saralla. Puolessa vuodessa yritys on ottanut osaa jo useaan suureen aurinkoprojektiin – ja volyymi kasvaa tasaiseen tahtiin.

Aurinkovoiman suosio kasvaa Suomessa nopeasti. Monet teollisen mittakaavan aurinkoprojektit ovat suunnitteluvaiheessa eri puolilla maata. Alentuneet investointikustannukset, parempi ymmärrys tuotetusta energiasta sekä teknologinen kehitys, joka mahdollistaa aurinkopaneelien tehokkaamman käytön myös talvisin – muun muassa nämä ovat syitä lisääntyneeseen suosioon.

Vastatakseen aurinkovoimaosaamisen ja sen myötä myös konsultointipalveluiden nousseeseen kysyntään, Etha Wind perusti oman aurinkovoimaosaston elokuussa 2022.

– Yrityksemme pitkän linjan kokemus tuulivoima-alalta luo erinomaiset lähtökohdat myös aurinkovoimatoiminnalle, sanoo Ville Kronqvist, aurinkovoimaosaston johtaja.

Useita suuren mittaluokan projekteja

Etha Wind kehittää teollisen mittakaavan aurinkopuistohankkeita rakennusvalmiiksi. Näitä hankkeita viedään eteenpäin yhdessä Suomen suurimpien tuulivoimatoimijoiden kanssa, jotka panostavat nyt myös aurinkovoimaan.

– Aurinkovoimaliiketoimintamme on lähtenyt loistavasti käyntiin. Näiden kuuden kuukauden aikana olemme etsineet aurinkopuistoille sopivia alueita ja tutkineet yhteensä 2 400 hehtaaria maa-alaa. Löytämiemme sopivien maa-alueiden kapasiteetti olisi noin 800 MWp, Kronqvist kertoo.

– Meillä on parhaillaan meneillään viisi kehityshanketta läpi Suomen. Kehitämme myös hybridipuistoja, joissa hyödynnetään sekä aurinko- että tuulivoimaa, hän lisää.

Etha Wind tarjoaa koko palvelupaketin aurinkopuistojen suunnittelusta ja tuotantoanalyyseistä luvitukseen ja sähköverkkoliityntään.

– Esimerkiksi tuotantoanalyysien avulla voimme arvioida, kuinka paljon aurinkoenergiaa puisto voisi tuottaa ja millaisia järjestelyjä tulisi tehdä tuotannon optimoimiseksi.

Aurinkovoiman tulevaisuus näyttää valoisalta

Etha Windillä on useita uusia aurinkoprojekteja neuvottelun alla, ja volyymi kasvaa nopeasti.

– Yksi aurinkovoiman eduista on nopea kehitystyö – luvitusprosessi on tyypillisesti lyhyempi verrattuna muihin energiantuotantomuotoihin. Lisäksi aurinkovoimaan suhtaudutaan yleisesti ottaen suopeammin”, Kronqvist selittää.

Suomessa on runsaasti aurinkovoimalle soveltuvaa vapaata maa-alaa, kuten vanhoja turvetuotantoalueita, lopetettuja turkistarhoja sekä huonosti tuottavia peltomaita. Niin kauan kuin maalla on hyvä kantavuus ja sähköverkko löytyy läheltä, maa yleensä soveltuu aurinkopuistolle.