shutterstock_1694616070

Etha Wind hjälper den finländska solenergin att växa

Förra hösten började Etha Wind erbjuda konsulttjänster inom solenergi. På bara ett halvår har bolaget redan hunnit delta i många stora solprojekt – och volymen växer snabbt.

Solcellsenergin växer för tillfället snabbt i Finland och många solparker i industriell skala är under planering i olika delar av landet. Orsakerna bakom utvecklingen är lägre investeringskostnader, teknologiska framsteg och bättre produktionanalyser – allt det här möjliggör effektiv användning av solpaneler också under vinterhalvåret. 

För att svara på den ökade efterfrågan på solenergikunnande grundade Etha Wind en ny enhet för solcellsenergi i augusti 2022. 

– Vårt långa erfarenhet av vindkraftsindustrin utgör en mycket bra bas för vår affärsverksamhet inom solenergi, säger Ville Kronqvist, som leder den nya enheten.

Många stora projekt

Etha Wind utvecklar solparksprojekt i industriell skala tills de är redo att byggas. Projekten utförs i nära samarbete med stora aktörer inom den finländska vindkraftsindustrin, som nu också gett sig in på solenergiområdet.

– Verksamheten har fått en mycket bra start. Under de senaste sex månaderna har vi undersökt lämpliga markområden för solparker och redan hunnit utreda områden på 2400 hektar. Kapaciteten för de här områdena skulle vara 800 MVp, säger Kronqvist.

– För tillfället har vi fem aktuella utvecklingsprojekt på olika håll i landet. Vi jobbar också med hybridparker som har både vind- och solkraft.

Etha Wind erbjuder hela servicepaketet från produktionsanalyser och optimering av layouten av solparken till tillståndprocessen och anslutningen till elnätet.

– När det gäller produktionsanalyser kan vi till exempel uppskatta hur mycket energi parken skulle producera och vilken typ av upplägg som behövs för att maximera produktionen.

Ljusa utsikter för solenergi

Etha Wind förhandlar för tillfället om många nya solprojekt och volymen växer snabbt.

– En av fördelarna med solkraft är att det går snabbt att utveckla projekten eftersom tillståndsprocessen oftast är kortare jämfört med andra energiformer. Dessutom verkar det som att den allmänna acceptansen för solenergi verkar vara större jämfört med andra energiformer, säger Kronqvist.

I Finland finns många markområden som lämpar sig för solparker, till exempel tidigare torvfält, nedlagda pälsfarmer eller åkrar med låg avkastning. Om marken kan bära parkens tyngd och elnätet finns nära, så passar området oftast bra för solenergi.