shutterstock_1281071668

Stort havsvindkraftkonsultbolag i samarbete med Etha Wind

Etha Wind har undertecknat ett samarbetsavtal med ett av världens ledande tekniska konsultbolag inom havsvindkraft, holländska Pondera. Målet är att tillsammans erbjuda konsulttjänster inom havsvindkraft i Finland.

Etha Wind undertecknade ett samarbetsavtal med Pondera på vindkraftsmässan Wind Europe i Köpenhamn på tisdagen. Holländska Pondera är ett av världens ledande tekniska konsultbolag inom havsvindkraft. Företaget har sedan starten 2007 deltagit i utvecklandet av över 10 GW av förnybar energi. Bland annat deltog Pondera i utvecklandet av en av världens första havsbaserade vindkraftparker utanför Nederländerna.

”Eftersom havsbaserad vindkraft ännu är nytt i Finland är det mycket viktigt att vi får in erfarenhet och kompetens. Samarbetet mellan Etha Wind och Pondera innebär att vi tillsammans kan erbjuda betydande kunskap inom havsvindkraft. Tjänsterna vi tillsammans kan erbjuda täcker hela projektutvecklingen från idé till produktion” säger Etha Winds vd Caroline Kullbäck, som undertecknade avtalet för Etha Winds del.

”Undertecknandet av samarbetsavtalet är en fin början då vi med gemensamma krafter vill stöda Finland i ambitionerna att bygga havsvindkraft. Med vår expertis och vår erfarenhet inom havsvindkraft kompletterar vi Etha Winds tjänster perfekt. Vi kommer nu att samarbeta med Etha Wind för att nå en bra marknadsposition inom havsvindkraft” säger Hans Rijntalder, styrelseordförande för Pondera.

I underteckningstillfället deltog även Rae Lescelius, ställföreträdande beskickningschef på Finlands ambassad i Köpenhamn och Arne Brandsma, ställföreträdande beskickningschef på Hollands ambassad i Köpenhamn.

För mer information, vänligen kontakta:

Marko Ekman, affärsutvecklingsdirektör på Etha Wind, telefon +358 50 526 5293