Konsulttjänster

Vill du ha hjälp med att öka värdet på ditt projekt inom hållbar energi? Behöver du en oberoende konsult för att underlätta transaktioner?

På Etha utnyttjar vi över två decenniers erfarenhet av vindkraft för att hjälpa kunder inom alla områden som rör hållbar energiproduktion. 

Om den specifika lösning du söker inte finns med i listan nedan kan du vara säker på att vårt erbjudande sannolikt sträcker sig bortom de listade alternativen. Kontakta oss gärna för att utforska hur vi kan lyfta just ditt projekt.

Vi kan ta ansvar för hela projekt, från den första idén till den byggklara vind- eller solkraftsparken. Som projektägare kan du lita på att vi känner till varje detalj i projektutvecklingen och säkerställer att de studier som utförs är omsorgsfullt gjorda. Eftersom vi har utvecklat flera projekt genom åren vet vi hur viktigt stödet från lokalsamhället är, liksom hur den finska tillståndsprocessen går så smidigt som möjligt.  

Förutom detaljerad teknisk planering och optimering är kommunikation med intressenter avgörande för projektutvecklingen. Detta innebär samarbete med projektägaren, markägare, kommunen, lokalbefolkningen, myndigheter och konsulter. Vart och ett av våra projekt måste klara både offentlig granskning och eventuella klagomål. På så sätt går projektet från idé till bygglov enligt tidtabellen utan onödiga förseningar. Vid behov kan vi även hjälpa till med att hitta investerare för ditt projekt.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta

marko.ekman – III

Marko Ekman

Director, Development Services, Partner

När du anlitar Etha som DD-konsult kan du lita på vår förmåga att se både skogen och träden. Vi har ett öga även för de minsta detaljerna men förstår samtidigt hur dessa detaljer påverkar helheten. I vår DD-process fokuserar vi på rätt saker och ser till att kommunikationen mellan de inblandade parterna är tillräcklig.

Varför är Etha en så bra DD-partner?

  • Vi har lång erfarenhet av Due Diligence-projekt för vind- och solkraftsindustrin.
  • Genom våra projektutvecklingstjänster har vi praktisk erfarenhet av hela utvecklingsprocessen. 
  • Vi förstår vikten av projektkvalitet och vi förstår också riskerna.
  • Vi är lokala och vet hur marknaden i Finland fungerar.
  • Vi förstår vikten av flexibilitet och effektivitet.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta

oliwia.lindstromsv2 (1)

Oliwia Korpi

Head of Transaction Services

När du anlitar Etha som transaktionskonsult får du tillgång till två decennier av praktisk erfarenhet av den finska vindkraftsmarknaden. Du får också tillgång till vårt breda branschnätverk, vilket innebär att vi kan hjälpa dig att hitta lämpliga investerare för ditt projekt. Vi erbjuder transaktionsrådgivning till både köpare och säljare.

Vår erfarenhet av även de mest detaljerade aspekterna av tillståndsprocessen gör oss till en idealisk partner för projektutvärdering och Due Diligence-analys. Under årens lopp har vi framgångsrikt deltagit i ett stort antal transaktioner både för företag som redan är aktiva på den finska marknaden och för företag som vill komma in på marknaden.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta

Optimering av layout

Behöver du hjälp med att öka värdet på ditt vind- eller solparksprojekt? Vi kan nästan alltid förbättra lönsamheten för en planerad park genom att uppdatera den befintliga layouten, eftersom layouten har en direkt inverkan på parkens avkastning. En optimerad layout kan ge ett betydande mervärde genom att minimera produktionsförluster. 

Paket för tillståndsgivning

Bullerutredningar och flimmerstudier är en central del av tillståndsprocessen för vindkraftsparker. Genom att säkerställa att flimmernivåerna är begränsade och att bullernivåerna ligger inom lagstadgade gränser kommer din tillståndsprocess att löpa smidigt. Vi erbjuder även avancerade 3D-modeller, fotomontage och synlighetsanalyser för att utvärdera den visuella påverkan av parken.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta

avatar-2-1024×576

På Etha är vi stolta över att ta fram stabila resultat enligt internationell best practice. Vi producerar inte nödvändigtvis det högstaproduktionsanalysen, men vi producerar korrekta och resultat som är möjliga att uppnå. Vi utvärderar kontinuerligt våra analyserj och förstår osäkerheterna i detalj. 

Som kund får du vindestimat och produktionsanalyser i alla stadier av projektutvecklingen. Våra utvärderingar kan antingen baseras på mätdata eller på modeller, om inga mätningar finns tillgängliga. För analyser i ett tidigt stadium utan mätdata har vi utvecklat en egen metod – vi använder officiell produktionsdata från finländska vindparker för att göra bästa möjliga vindberäkningar utan mätningar.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta

ChristianGranlund

Christian Granlund

Senior Wind Analyst, Partner

Under årens lopp har vi beräknat lönsamheten för hundratals vind- och solkraftsprojekt i Finland med hjälp av vår egen beräkningsmodell. Eftersom vi anser att det är viktigt att du som kund förstår alla aspekter innehåller våra rapporter alltid en separat känslighetsanalys. Vi gör huvudsakligen två olika typer av lönsamhetsberäkningar:

  • LCoE-beräkningar (Levelized Cost of Energy) är ett sätt att jämföra lönsamheten för olika projekt. Denna metod används vid upphandling och kan även användas för att jämföra olika projekt med varandra.
  • Värderingsberäkningar kan fungera som ett stöd vid transaktioner samt vid utvärdering eller budgivning.

Vill du veta mer? Vänligen kontakta

oliwia.lindstromsv2 (1)

Oliwia Korpi

Head of Transaction Services

Hittade du inte den tjänst du letade efter i listan ovan? Tveka inte att kontakta oss för att få veta mer om vårt erbjudande. Vi har ett brett utbud av olika tjänster relaterade till exempelvis upphandling och energiköpsavtal. Om du behöver hjälp med ditt projekt för hållbar energi står vi till tjänst med mer än två decenniers erfarenhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna

oliwia.lindstromsv2 (1)

Oliwia Korpi

Head of Transaction Services

marko.ekman – III

Marko Ekman

Director, Development Services, Partner