Referenser

Under två decennier har vi konsulterat hundratals projekt inom förnybar energi.

Screening

Wind (MW)

14300

Solar (MWp)

5900

Planering & miljö

Att optimera projekt har varit vårt sätt att jobba sedan starten. Genom åren har vi utfört en lång rad konsultjobb på området.

Vind (MW)

13300

Sol (MWp)

3900

Vindestimat & produktionsanalys

Ända sedan 2011 har vi trimmat vår utvärderingsmodell för att motsvara praxisen på marknaden.

Vind (MW)

5380

Lönsamhetsberäkningar

Vi har gjort lönsamhetsberäkningar för solparker och för mer eller mindre alla vindparker i Finland. För vissa parker har vi beräknat lönsamheten flera gånger om.

Vind (MW)

20600

Sol (MWp)

2100

Due Diligence

Vi gjorde vårt första DD-projekt redan 2011. Sedan dess har vi utvecklat en standardiserad metod som hittar de faktorer som sänker eller höjer värdet på en vind- eller solfarm.

Vind (MW)

17800

Transaktioner

År 2003 gjordes den första vindtransaktionen i Finland, och där deltog Etha Wind som konsult. Sedan dess har vi deltagit i många vind- och solparkstransaktioner, varav en var den största som någonsin gjorts i Finland.

Vind (MW)

1230

Sol (MWp)

344

Projektutveckling

Vi har utvecklat vindkraftsprojekt ända sedan 2002. Det har gett oss en mycket djup erfarenhet av vindbranschen och också lagt grunden för vårt kunnande inom solkraft.

Vind (MW)

2300

Sol (MWp)

1600