Referenser

Under två decennier har vi konsulterat hundratals projekt inom förnybar energi.

Screening

Wind (MW)

14 300

Solar (MWp)

5 900

Planering & miljö

Att optimera projekt har varit vårt sätt att jobba sedan starten. Genom åren har vi utfört en lång rad konsultjobb på området.

Vind (MW)

13 300

Sol (MWp)

3 900

Vindestimat & produktionsanalys

Ända sedan 2011 har vi trimmat vår utvärderingsmodell för att motsvara praxisen på marknaden.

Vind (MW)

5 380

Lönsamhetsberäkningar

Vi har gjort lönsamhetsberäkningar för solparker och för mer eller mindre alla vindparker i Finland. För vissa parker har vi beräknat lönsamheten flera gånger om.

Vind (MW)

20 600

Sol (MWp)

2 100

Due Diligence

Vi gjorde vårt första DD-projekt redan 2011. Sedan dess har vi utvecklat en standardiserad metod som hittar de faktorer som sänker eller höjer värdet på en vind- eller solfarm.

Vind (MW)

17 800

Transaktioner

År 2003 gjordes den första vindtransaktionen i Finland, och där deltog Etha Wind som konsult. Sedan dess har vi deltagit i många vind- och solparkstransaktioner, varav en var den största som någonsin gjorts i Finland.

Vind (MW)

1 230

Sol (MWp)

1 110

Projektutveckling

Vi har utvecklat vindkraftsprojekt ända sedan 2002. Det har gett oss en mycket djup erfarenhet av vindbranschen och också lagt grunden för vårt kunnande inom solkraft.

Vind (MW)

2 300

Sol (MWp)

1 600