Vind- och Solparker i Finland

För första gången är både vind- och solparker inkluderade i kartan nedan!

Etha har samlat in materialet till kartan från fritt tillgängliga databaser.

Kartan innehåller följande data:

  • Vindparker i drift enligt Lantmäteriverkets databas (3/2023)
  • Finlands elöverföringsnät enligt Lantmäteriverkets databas (3/2023)
  • Existerande transformatorstationer enligt Lantmäteriverkets databas (3/2023)
  • Kommungränserna enligt Lantmäteriverkets databas (3/2023)
  • Vind- och solparker under licensfas – denna info har samlats in från fritt tillgängliga källor, som till exempel från kommunala hemsidor.
  • Vinddata från Finlands vindatlas
  • Nätvisionen baserar sig på Fingrids nätvision för åren 2035 och 2045. Mera information hittar ni här.

Vi kommer att uppdatera kartans innehåll inom en snar framtid så var på alerten!

Licensinformation hittar ni här.