Landbaserad vindkraft

Etha är en av pionjärerna inom landbaserad vindkraft i Finland. Vi har framgångsrikt deltagit i planeringen och genomförandet av en stor del av vindkraften i landet.

Landbaserad vindkraft är kärnan i Ethas expertis. Vi har varit involverade i verksamheten sedan genombrottet för kommersiell finsk vindkraft i början av 2010-talet och konsulterat praktiskt taget alla viktiga aktörer inom området.

Nyckeln till vår framgång har varit – och fortsätter att vara – vår långa praktiska erfarenhet av projektutveckling. Förutom fristående konsulttjänster, såsom due diligence och lönsamhetsanalyser, kan vi ta ansvar för hela utvecklingsprojekt, från den första idén hela vägen till byggklar status.

För att ett vindkraftsprojekt ska vara framgångsrikt behöver det vara hållbart ur ekonomisk men också ur lokal synvinkel. Genom att arbeta med projekt som initierats av markägare är sannolikheten för framgång högre jämfört med projekt som baseras på skrivbordsstudier. Vår långa erfarenhet inom området har också lärt oss alla särdrag i den finska tillståndsprocessen.

Referenser

Screening (MW)

14,300

Planering och miljö (MW)

13,300

Lönsamhetsberäkningar (MW)

20,700

Due diligence (MW)

17,800

Rådgivning vid transaktioner (MW)

1,200

Projektutveckling (MW)

2,300