Havsbaserad vindkraft

Finsk havsbaserad vindkraft befinner sig för tillfället i en mycket dynamisk och snabbt föränderlig fas. Med mer än 20 års erfarenhet av landbaserad vindkraft hjälper vi nu kunder som vill ta sig in på den finska offshore-marknaden.

Omkring år 2030 kommer en massiv utbyggnad av havsbaserad vindkraft i internationella vatten sannolikt att inledas i Finland, eftersom det för närvarande finns ett stort antal projekt på ritbordet. Lagstiftningen kring offshoreindustrin håller för närvarande på att ta form och på Etha följer vi noga med utvecklingen och är också med och formar den.

Sedan 2023 samarbetar vi med det internationella konsultföretaget Pondera kring havsbaserade vindkraftsprojekt. Det innebär att du som kund får det bästa av två världar; Ponderas internationella erfarenhet av utveckling av havsbaserad vindkraft i kombination med Ethas erfarenhet av finsk vindkraft och våra starka nätverk. Vi har kontakter med alla intressenter i branschen, inklusive myndigheter och investerare.

Etha har konsulterat flera havsbaserade vindkraftsprojekt gällande bland annat tillstånd, screenings och elnätstjänster. Förutom att erbjuda enskilda konsulttjänster har vi också lång erfarenhet av att ta ansvar för hela utvecklingsprojekt, från den första idén hela vägen till byggklar status.

Referenser

EEZ (MW)

3,500

Ålands territorialvatten (MW)

1,000

Privatägda vatten (MW)

80