Ett ledande konsultföretag inom hållbar energi

På Etha använder vi vår banbrytande erfarenhet av vindkraft för att hjälpa våra kunder att ta vara på de möjligheter den gröna omställningen ger inom alla områden av hållbar energiproduktion.

Etha grundades 2002 och har vuxit tillsammans med den kommersiella vindkraften i Finland. Som pionjärer inom branschen har vi deltagit i planering och implementering av en stor del av vindkraften i landet. 

Nyckeln till vår framgång har varit – och är fortfarande – vår djupa praktiska erfarenhet av projektutveckling. Vår långa erfarenhet har också lärt oss alla särdrag i den finska tillståndsprocessen.

Från vindkraft till andra områden

Etha grundades ursprungligen som en generell miljökonsult. När kommersiell landbaserad vindkraft introducerades i Finland på 2010-talet fokuserade vi under några år enbart på det området. 

Under de senaste åren har vi dock utökat vårt erbjudande till att också omfatta havsbaserad vindkraft, solenergi och energilagring. Vi använder nu vår långa och praktiska erfarenhet av landbaserad vindkraft för att hjälpa våra kunder att ta vara på de möjligheter som den gröna omställningen ger inom alla områden av hållbar energiproduktion. 

Ägande och koncernstruktur

Etha är ett dotterbolag till Etha Management. Förutom majoritetsägaren äger nyckelpersoner i företagsledningen minoritetsandelar i Etha. Moderbolaget Etha Management är också engagerad i projekt genom dotterbolagen Vindbjörn, Solbjörn och Nätbjörn.

Historia

  • 2002 Företaget grundas som ett konsultföretag inom miljöenergi
  • 2005 Första vindkraftsprojektet
  • 2011 Fokus enbart på vindkraft, då kommersiell vindkraft börjar slå igenom i Finland
  • 2021 Verksamheten för havsbaserad vindkraft inleds
  • 2022 Solkraft i industriell skala blir en del av produktutbudet
  • 2023 Verksamheten för energilagring startas
  • 2024 Företagsnamnet ändras till Etha

shutterstock_179148278
shutterstock_272004299-2