shutterstock_1424017304

DUE DILIGENCE TILL ILMATAR

Etha Wind levererade Due Diligence -tjänster till Ilmatar för att facilitera lånefinansieringsarrangemang.

I juni 2022, levererade Etha Wind Due Diligence -tjänster till Ilmatar, för facilitering av lånefinansieringsarrangemang om totalt 144,5 miljoner euro från en stor europeisk skuldinvesterare.

Etha Wind granskade en portfölj bestående av 27 projekt med total kapacitet om ca. 3500 MW.
Tjänsterna omfattade:

  • Projektspecifika granskningar, med fokus på marktillträde, tillståndstatus, nätanslutning och vindresurser, samt en utvärdering av projektens ESG-aspekter, tidtabeller och sannolikhet för genomförande
  • Granskning av lönsamhetsmodellens antaganden

Projektet leddes av Caroline Kullbäck och omfattade ett team på sju personer.

Ilmatar Energy Oy är ett finskt energibolag som utvecklar, bygger, äger och driver vind- och solkraftsparker.

Läs mer på Ilmatar Energy Oy’s websida.