iStock-1303662788

Nya vindkraftskartan har publicerats

Den nya vindkraftskartan för år 2022 har nu publicerats. Kartan innehåller uppdaterad information om alla vindkraftsparker i Finland.

Precis som tidigare år innehåller kartan både sådana kraftverk som är i drift och sådana som är under utveckling. Dessutom innehåller kartan Finlands vindatlas. Kartmaterialet har samlats in av Etha Wind från öppet tillgängliga databaser och kommunala beslut. I samband med uppdateringen lades mer än 74 nya vindkraftsprojekt till kartan. De nya projekten har en sammanlagd maximal effekt på över 12 000 MW.

Vindkraften ökar kraftigt I Finland, men det finns fortfarande utrymme för ännu större utbyggnad. Enligt Finlands vindatlas finns flera områden med vindförhållanden på över 7m/s som ännu inte har byggda eller planerade vindparker. Dessutom finns det möjligheter till flera havsvindkraftsparker.

Vindkraftskartan hittar ni här.