Marko Ekman

Director, Development Services, Partner

Profil

Marko Ekman är Ethas affärsutvecklingsdirektör och deltar även i utvecklingen av hela företagets projektverksamhet och metoder.

Marko har lång erfarenhet av chefsbefattningar inom energisektorn och av att utveckla stora EPC-projekt inom kraftproduktion. Största delen av sin karriär har han arbetat inom energisektorn, främst inom utveckling av projektverksamhet, personal och processer.

I sin senaste position innan Marko kom till Etha har han ansvarat för utvecklandet av internationella affärer i ett IPP-företag och förberett och förhandlat stora energiköpsavtal (PPA). Marko tar med sig internationell försäljning och affärsutvecklings kunnande till Etha.

Markos modersmål är finska, han har också utmärkta kunskaper i svenska och engelska

Utbildning

1994  Ekonomie magister
Vasa universitet

Personliga referenser

Projektledare i Tevaniemen Tuuli vindpark projekt
Tevaniemen Tuuli Oy, 2021-

Utveckling av företagets affärsmodell, förhandling och utveckling av internationell finansiering av kraftverksprojekt om totalt 900 MW, PPA-kontraktsmodeller och lönsamhetsberäkningar.
Energy Group Finland Oy, 2019 – 2021

VD, utveckling och internationalisering av VEO Oy, inspirerad av tillväxten inom flera vindkraftsprojekt.
VEO Oy, 2012 – 2018

Arbetserfarenhet

2021 –
Affärsutvecklingsdirektör, Etha Wind Oy

2018 – 2021
CFO och styrelseordförande, Energy Group Finland Oy

2012 -2018
CEO, VEO Oy

1998 – 2012
CFO, Vaasa Engineering Oy

1994-1998
Business Controller, ABB Oy