Transaktionstjänster för Solbjörn Ab

Etha hittade en internationell partner för konstruktionen av Solbjörns solprojektsportfölj

Etha bistod Solbjörn i att hitta en lämplig partner för deras portfölj av medelstora solparksprojekt. Solbjörn kommer hädanefter att fortsätta bygga och utveckla ett flertal medelstora solkraftsprojekt i samarbete med det franska företaget Smart Energies som expanderar inom den finska marknaden.

Solbjörn är en solkraftsutvecklare baserad i Korsholm kommun. Till företagets kärnkompetens hör utveckling av medelstora och storskaliga solkraftsparker. Smart Energies bidrar till denna kärnkompetens med deras expertis inom utveckling av distribuerade solkraftsprojekt med en kapacitet på 1-5 MW.

”Etha har en djup förstålse av projektutveckling och har därmed en helhetsbild över hela transaktionsprocessen. Ethas konsulter har förmågan att identifiera och hjälpa oss att undvika sådana risker som kräver både ett tekniskt samt juridiskt kunnande för att känna igen”, säger Andreas Renfält, VD för Solbjörn.