Jukka går i täten för energiomställningen

Jukka Rönnlund har jobbat på Etha Wind i snart tio år, och har därmed fått se hur bolaget utvecklats från en liten pionjär till ett ledande konsultbolag.

Jukka leder det team på Etha Wind som jobbar med projektutveckling och tillståndsärenden. I slutskedet av sina ingenjörsstudier beslöt Jukka sig för att undersöka markägarens roll i vindkraftsprojekt – och därmed hade han stakat ut sin kommande karriär. På Etha Wind har Jukka nu jobbat i snart tio år.

Jukka leder flera olika vindkraftsprojekt som befinner sig i olika skeden av tillståndsprocessen. Dessutom ansvarar han för Etha Winds försäljning och marknadsföring.

– Det bästa med mitt jobb är kanske att jag får träffa så många olika människor. Kolleger och kunder har alltid nya synvinklar i projekten. När jag deltar i publiktillställningar sätts yrkeskunnandet verkligen på prov, för där brukar det finnas personer som ifrågasätter om vindkraften alls är ett bra sätt att producera energi, säger Jukka.

En rik gemenskap 

Under årens lopp har Jukka kunnat utveckla sitt eget kunnande i takt med att Etha Wind vuxit. 

– Det är verkligen roligt att jobba tillsammans med resten av gänget på Etha Wind. Som ingenjör lär jag mig hela tiden nytt då jag diskuterar med mina kollegor som kan juridik och projektekonomi bättre än jag. Lägg till att vi jobbar på tre språk, så förstår du att inlärningskurvan är brant!

Som ingenjör lär jag mig hela tiden nytt då jag diskuterar med mina kollegor som kan juridik och projektekonomi bättre än jag. Lägg till att vi jobbar på tre språk, så förstår du att inlärningskurvan är brant!

Meningsfullt arbete för klimatet

I sitt jobb får Jukka vara med om att ställa om världens energisystem i en hållbar riktning. Han upplever det som mycket meningsfullt att han med sin egen insats kan bekämpa växthuseffekten och jobba för att öka Finlands självförsörjningsgrad inom energi.

– På Etha Wind får man verkligen vara med om att utmana du nuvarande maktförhållandena i världen. 

Jukka tycker att det är speciellt roligt att jobba så att säga mitt i smeten – det vill säga i Finlands energihuvudstad Vasa. Trivseln på jobbet blir inte sämre av att kontoret finns i jugendslottet Wasaborg i stadens centrum. 

– Vårt kontor är på högsta våningen, vilket betyder att det är möjligt att njuta av solnedgången till eftermiddagskaffet, om man tajmar det rätt. 

Under sin existens har Etha Wind nått många milstolpar, som Jukka har fått vara med om. En av styrkorna med Etha Wind är enligt Jukka att företaget har en förmåga att utveckla nya lösningar.

– Först utvecklade vi en framgångsrik modell för att beräkna vindförhållanden. Därefter utvecklade vi det ekonomiska kunnandet och tog i bruk olika modeller för optimering. Nu har vi paketerat och produktifierat projektkunnandet, då vi har en djup förståelse för tillståndsprocessen i Finland.