Puhuri uutinen, kuva

Projektmäklar- och transaktionstjänster för Puhuri Oy

Etha Wind agerade som projektmäklare och transaktionsledare för Puhuri Oy

Etha Wind agerade som projektmäklare och transaktionsledare för Puhuri Oy i processen att hitta en ny minoritetsägare till deras dotterbolag Tuulikaarron Voima Oy under år 2022 och början av 2023. Tuulikaarron Voima Oy äger vindparkerna Keso i Haapavesi samt Kaukanen i Kannus i västra Finland. Vindparkerna består totalt av 15 vindturbiner.

I Etha Winds transaktionsstöd ingick följande tjänster:

  • Uppbyggnaden av virtuella datarum för respektive projekt
  • Framställning av markandsföringsmaterial för investeringsmöjligheten
  • Kontakt med potentiella investerare
  • Genomgång och bedömning av anbud
  • Hantering av investerarens Due Diligence-process
  • Tekniskt och kommersiellt stöd under kontraktsförhandlingarna

I Etha Winds team ingick Isabella Häggblom, Staffan Asplund, Alexander Ehrs och Lina Kamlin.

Vindparkerna Keso och Kaukanen togs i kommersiellt bruk under 2023. Puhuri fortsätter att sköta driften av vindparkerna även efter ägararrangemanget.

Mer information hittas på Puhuris hemsidor:

Puhuri vastaanotti Keson ja Kaukasen tuulipuistot – Puhuri Oy

B Capitals Partners – Keso & Kaukanen – Puhuri Oy