Vi rekryterar: Teamledare, Wind & Site

Tror du att det går att kombinera lönsam affärsverksamhet med kampen mot klimatförändringen? Om du känner igen dig från detta, kan du vara den personen vi söker till vårt växande företag.

Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av ett expertteam som arbetar för en allt mer hållbar energiproduktion. Etha Wind grundades 2002, och har sedan dess varit med och planerat och förverkligat en stor del av all vindkraft i Finland. Vårt mål är att skapa verksamhet som är hållbar både ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. 

Wind & Site-teamet arbetar med tekniska studier för vindkraftsprojekt, främst under utvecklingsskedet. Teamets vanligaste uppgifter är kartläggning av potentiella vindkraftsområden, optimering av placeringen av vindkraftverk, buller- och skuggstudier samt produktionsanalyser. Teamet utför också tekniska utvärderingar under upphandlingsfasen av vindkraftverk och deltar även i tekniska studier av vätgas- och solenergiprojekt samt energilagring. 

Som teamledare ansvarar du för att koordinera teamets arbertsuppgifter, och stödja teammedlemmarna i att leverera projekt samt förbättra arbetsmetoderna. Du kommer också att hjälpa och stödja teammedlemmar att växa och utvecklas i sin roll och inom sitt ansvarsområde.

Följande hjälper dig att lyckas

  • Ditt modersmål är svenska eller finska och du kan arbeta på båda språken. Du har också mycket goda kunskaper i engelska
  • Du har tidigare erfarenhet av att vara teamledare
  • Det är vikigt för dig att leverera högklassiga tjänster och du har ett analytiskt tankesätt
  • Du är både säljorienterad och kundfokuserad
  • Du har tidigare erfarenhet av energisektorn

Vårt arbete styrs av våra värderingar. Vi tillämpar integritet i allt vi gör, vi prioriterar kvalitet framför snabbhet och vi sätter stort värde på teamarbete. Vi arbetar för nästa generation, för en förnybar och hållbar värld.

Sök jobbet

Skicka din ansökan med detaljerat CV och löneönskemål senast 30.6. till adressen hr@ethawind.com. Vi kan kontakta lämpliga kandidater före ansökningstidens slut. 

Om du har några frågor om ansökningsprocessen eller den lediga tjänsten är du välkommen att kontakta Christian Granlund, christian.granlund@ethawind.com.