Due diligence och projektgranskning för Exilion

Etha deltog i Finlands största vindaffär som projektgranskare.

Med Exilion som kund utförde vi teknisk projektgranskning för Finlands för tillfället största vindtransaktion.

Etha var involverad i affären som teknisk projektgranskare under våren 2020. I granskningen ingick bland annat nätuppkopplingsavtalen, tillstånden och turbinerna.

Projektet leddes av Ethas Caroline Kullbäck, och involverade ett team på åtta personer, som bestod både av Ethas personal och av utomstående experter.

Exilion ägs av finländska arbetspensionsaktörer och investerar i förnybar energi. De förvärvade vindkraftsparkerna utgör hela 14 % av den totala vindkraftskapaciteten i Finland.

Du kan läsa mer om affären på Exilion webbsajt.